Lajit

Sulkapalloryhmä aloitti HOTissa syksyllä 2000. HOT:n sulkapalloilijat ovat osallistuneet kansainvälisiin HLBT-turnauksiin vuodesta 2004 (Eurogames München) ja voittaneet niissä useita mitaleita. Järjestimme toukokuussa 2008 ensimmäisen oman kv. turnauksen (HOT Helsinki Badminton Tournament), johon osallistui lähes 60 pelaajaa viidestä maasta. Toinen kv.turnaus järjestettiin 18.04.2009. Tällä kertaa ulkomaalaisia oli vain neljä, kolme Ranskasta ja yksi Saksasta. Kolmas kv.turnaus järjestettiin 24.-26.9.2010. Ulkomaalaisia oli mukana Ranskasta neljä ja Saksasta kaksi.

Sulkapallo on harrastajamäärältään HOT:n suurimpia lajeja. Meitä on monentasoisia pelaajia, et siis tarvitse sulkapallosta aikaisempaa kokemusta. Pelivuorot ovat yhteisiä sekä miehille että naisille, ja pelaamme niin kaksin- kuin nelinpeliäkin. Maanantaivuoro on tarkoitettu turnauksiin osallistuvien ja/tai kehittyneempien pelaajien harjoitteluun. Torstaivuoro sopii myös aloittaville ja vähemmän pelanneille. Pyrimme järjestämään sulkapallon sekä alkeis- että jatkokursseja.
Meillä on myös vakiovuoro lauantaisin elokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin Talihallissa.

Sulkapallo on laji, joka kehittää fyysistä kuntoa monipuolisesti ja tehokkaasti. Hanki siis itsellesi mukava harrastus ja tule mukaan!

Badminton team started in HOT in the Autumn of 2000. HOT's badminton players have participated in the international GLBT-tournaments since 2004 (Eurogames Munich) and they have won number of medals. We held in May 2008, the first international tournament (HOT Helsinki Badminton Tournament) which was attended by nearly 60 palyers from five countries. The second international tournament was held on 18th April 2009. This time foreigners were only four, three from France and one from Germany. The third international tournament was held on 24th-26th September 2010. Foreigners were six, four from France and two from Germany.

Badminton is one of the biggest sports in HOT by players amount. There are players in different levels, so you do not need to have experience in badminton. The practice time is for both men and women and we play singles and doubles. Monday shift is intended for more advanced players. Thursday shift is also suitable for beginners and less experienced players. We strive to provide courses for beginners and follow-up courses in badminton. We also have regular practice time on Saturdays between middle of August and middle of June in Talihalli.

Badminton is a sport that develops physical fitness versatilely and efficiently. So get youself a nice hobby and join in!

Aika ja paikat - Time and locations


Vuorot ovat 1.9.2018 - 31.5.2019 Liikuntamyllyssä ja 15.8.2018 - 15.6.2019 Talihallissa.
Training is between September 1st and May 31st in Liikuntamylly and August 15th and June 15th in Talihalli.

MAANANTAISIN Talvi- ja kevätkausi 2019
(kilpapelaajat/kehittyneet pelaajat)
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä kentillä 3 ja 4.

ON MONDAYS Winter and Spring season 2019
(advanced players)
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station on courts 3 and 4.


TORSTAISIN Talvi- ja kevätkausi 2019
Liikuntamylly, Myllypuron metroaseman vieressä, kentät 1 ja 2.

ON THURSDAYS Winter and Spring season 2019
Liikuntamylly, next to Myllypuro subway station, courts 1 and 2.


LAUANTAISIN Talvi- ja kevätkausi 2019
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki kentällä 9.

ON SATURDAYS Winter and Spring season 2019
Talihalli, Huopalahdentie 28 Helsinki court 9.


Ilmoittautumiset kaikille vuoroille ennakkoon osoitteessa
Enrollment for every training times on website
hotsulkapallo.nimenhuuto.com

Yhteyshenkilö - Contact person


Veli-Matti, p. 050 587 2883, sulkapallo (a) hot.fi

Hinta - Price


Talvi- ja kevätkauden 2019 lajimaksu:

  • Maanantai- tai torstaipelaajilta 50 euroa
  • Sekä maanantai- että torstaipelaajilta 55 euroa

Uudet pelaajat:

  • ensimmäinen tutustumiskerta maksuton

Talihallin vuoro:

  • maksetaan käyntien perusteella 8-10 euroa per käynti

Lisäksi edellytämme HOT ry:n jäsenmaksun suorittamista (15 euroa v. 2018). Tässä linkki jäsenhakemukseen

Winter and Spring season 2019 fee:

  • players who play both on Mondays and Thursdays 55 euro
  • players who play only on Mondays or Thursdays 50 euro

New players:

  • first time is free of charge

Talihalli:

  • will be paid for visits 8-10 euro per visit

We also expect HOT membership performance (15 euro in 2018). Here is link to membership application

Turnaustuloksia - Tournament results


HOT:n 13. kansallinen turnaus jatkoa 17.11.2018

HOT:n 13. kansallinen turnaus 07.04.2018

HOT:n 12. kansallinen turnaus 22.04.2017

HOT:n 11. kansallinen turnaus 16.04.2016

HOT:n 10. kansallinen turnaus 18.04.2015

HOT:n 9. kansallinen turnaus 12.04.2014

HOT:n 8. kansallinen turnaus 13.04.2013

HOT:n 7. kansallinen turnauksen jatkoa 15.12.2012

HOT:n 7. kansallinen turnaus 21.4.2012

HOT:n 6. kansallinen turnaus 16.4.2011

HOT Helsinki Badminton Tournament September 24th and 25th 2010

HOT:n 5. kansallinen turnaus 17.4.2010

HOT:n 4. kansallinen turnaus 10.10.2009

2nd HOT Helsinki Badminton Tournament, April 18th 2009

HOT:n 3 kansallinen turnaus 4.10.08

HOT Helsinki Badminton Tournament, May 17th 2008

Tulossivulle / To the result page


Sivu päivitetty 16.01.2019 22:29